รับสมัครบุคลากร 4 ตำแหน่ง
  คณะจิตรลดา ลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
  คณะผู้บังคับการ ลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
  การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
  โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน
  Hamilton Boys' High School เยี่ยมชมโรงเรียน
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7
  กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
  พิธีปิดโครงการภาคฤดูร้อน นักเรียนใหม่ ปีการศกึษา 2559
  คณะผู้บริหารและนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับประทานรางวัลฯ ณ วังรี่นฤดี
  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
  การประชุมสรุปงาน ปีการศึกษา 2558
  I.A.Gold: สรุปกิจกรรม จ.กระบี่
  I.A.Silver: พายเรือคายัค
  การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 

กิจกรรม
ประจำเดือนมิถุนายน 2559

 

 

23 มิ.ย. 59 - แข่งขันรักบี้ 15 คน (U17)
รอบชิงชนะเลิศ
- ซ้อมคำขอบรรพชา
24 มิ.ย. 59 - วงจุลดุริยางค์ออกอากาศสถานีวิทยุ
อส. พระราชวังดุสิต
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3
27 มิ.ย. -
1 ก.ค. 59
- โครงการศึกษาศิลปะไทย
27 มิ.ย. 59 - แข่งขันรักบี้ 15 คน (U19) 2 คู่
28 มิ.ย. 59 สอบสัมภาษณ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ภายใน)
29 มิ.ย. 59 กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 1
30 มิ.ย. 59 - แข่งขันรักบี้ 15 คน (U19)
รอบชิงชนะเลิศ
- ซ้อมคำขอบรรพชา

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)