พิธีมอบโล่ร่างวัลกีฬาภายใน และวิชาการ ปีการศึกษา 2557
  พิธีปฏิญาณตน ประจำปีการศึกษา 2558
  รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
  I.A.Silver: เข้าค่ายสรุปกิจกรรม จ.ระยอง
  การแสดงละครเวที เรื่อง The Arkansaw Bear
  กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
  การแข่งขันรักบี้ Bangkok International Rugby Tens
  I.A.Gold: ล่องเรือใบ จ.ชลบุรี
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
  การแสดงคอนเสิร์ตวงหัสดนตรี ปีการศึกษา 2557
  งานกรีฑาและนิทรรศการ-การแสดง ประจำปี 2557
  งาน Gala Day 2015
  การแสดงคอนเสิร์ตวงจุลดุริยางค์ ปีการศึกษา 2557
  การแข่งขันกรีฑา ปีการศึกษา 2557
  พิธีเปิด Art & Design Exhibition ครั้งที่ 17
  I.A.Bronze: เข้าค่ายสรุปกิจกรรม จ.กาญจนบุรี
  สมาคมบันเทิง: กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง
  การแข่งขันระเบียบแถวคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2557
  การแข่งขันระเบียบแถวคณะเด็กใน ปีการศึกษา 2557
  วงหัสดนตรีวชิราวุธวิทยาลัยร่วมงาน TIJC 2015
  ม.6: ทัศนศึกษาล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
  การแข่งขันฟุตบอลภายในคณะเด็กใน ปีการศึกษา 2557
  การแข่งขันโต้วาที ปีการศึกษา 2557
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

กิจกรรม
ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 

 

30 พ.ค. 58

: 7.00 น. คณะครูวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7 ณ รัฐสภา

1 มิ.ย. 58

: 19.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอประชุม

4 มิ.ย. 58

: 18.00 น. คณะผู้บังคับการ ไปร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

8 มิ.ย. 58

: 14.00-15.30 น. ถ่ายทำสารคดีศูนย์ข่าวอาเซียน ณ วชิราวุธฯ

9 มิ.ย. 58 : พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8
: 8.00 น. นร.สมัครและรายงานตัวกิจกรรมรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 1-3
10 มิ.ย. 58 : 13.30-16.30 น. นักเรียนแผนการเรียน ศิลปะ-ออกแบบ ม.5  ศึกษาพิพิธภัณฑ์กายวิภาค ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 มิ.ย. 58 : 18.00 น. คณะดุสิต ไปร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
12 มิ.ย. 58 : 9.00 น. นักเรียน ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
18 มิ.ย. 58 : 18.00 น. คณะจิตรลดา ไปร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
19 มิ.ย. 58 : 9.30-16.0 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เยี่ยมชม ร.ร.
20 มิ.ย. 58 : 7.45-17.00 น. Module ม.1: หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี
21 มิ.ย. 58 : 6.00-17.30 น. I.A.Bronze: เรียนพายเรือคายัคล่องแก่ง จ.นครนายก
24 มิ.ย. 58 : 13.00-17.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
25 มิ.ย. 58 : 18.00 น. คณะพญาไท ไปร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
ประจำเดือนเมษายน 2558
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)