การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวความคิด แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการ
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ นักเรียน ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
  กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายฯ
  กิจกรรมค่าย Vajiravudh Robot Camp
  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบรางวัลทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
  แกรนด์สปอร์ตมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรองเท้ากีฬา
  กิจกรรมวิถีวชิราวุธ ป.4-ม.1: สุภาพบุรุษคืออะไร
  Module ม.2 : ทะเลไทยกับการอนุรักษ์
  พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 20
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด
  กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักคนชราบางแค
  นักเรียนมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่ท่านผู้บังคับการ
  พิธีมอบเหรียญโนเบล 3 เหรียญ แก่วชิราวุธวิทยาลัย
  กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ในหลวงกับเด็กวชิราวุธฯ"
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  นักเรียนมอบรางวัลรองชนะเลิศ Honda Super Idea Contest 2018 แก่ผู้บังคับการ
  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ
  พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย
  นักเรียนโปรแกรมศิลปะและออกแบบศึกษาดูงาน ณ RISC
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  26 ธ.ค. 61: วชิราวุธฯ ร่วมงานแสดงดนตรี อุ่นไอรักฯ ครั้งที่ 2
  โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2
  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธฯ ปีที่ 108
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้ด.ช.ตนุภัทร  ตระกูลธงชัย
  พิธีมอบเกียรติบัตรยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
  19 ธ.ค. 61: วชิราวุธฯ ร่วมงานแสดงดนตรี อุ่นไอรักฯ ครั้งที่ 2
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษา
ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1
ป.4/2 ป.5/2 ป.6/2
ป.4/3 ป.5/3 ป.6/3
ป.4/4 ป.5/4 ป.6/4
ป.4/5 ป.5/5 ป.6/5
    ป.6/6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5
ม.1/6    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
ม.4/6    
 
 

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน
และรางวัล ประจำปีการศึกษา 2560
19 กุมภาพันธ์ 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เข้าแผนการเรียนชั้นม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

การชำระค่าเทอม
ภาควิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

     - รายละเอียดการชำระค่าเทอม
     - เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าเทอม
 

กิจกรรม
ประจำเดือนเมษายน 2562

   
30 มี.ค.-5 เม.ย. 62 - นักเรียนใหม่ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 
มูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation
มอบเหรียญโนเบลที่ระลึก 3 เหรียญ
ให้กับวชิราวุธวิทยาลัย

[ คลิกเพื่อชมเพิ่มเติม ]
 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล
ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
ประจำปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)