-
-
 
 
 
 
  รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง
  จัดซื้อจัดจ้าง: โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 45 ตัว
  จัดซื้อจัดจ้าง: โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ครั้งที่ 2)
  จัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  จ.น่าน
  วชิราวุธฯ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต The 10th International Goodwill Charity Join Concert ประเทศญี่ปุ่น
  สมาคมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "เรียนรู้ศิลปะการทำหัวโขน"
  นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ทัศนศึกษาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชม ร.ร.
  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนในโครงการยุวมัคคุเทศก์ฯ 2560
  พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันทดสอบสมรรถภาพฯ
  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการหมวดออกแบบและเทคโนโลยี
  วชิราวุธฯ ร่วมแสดงดนตรีในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
  พิธีมอบเครื่องหมายสามารถดนตรี และรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
  ผู้บริหารจาก Upper St. Clair High School เยี่ยมชมโรงเรียน
  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  การแข่งขันหุ่นยนต์ฯ และการแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีมฯ
  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ และกิจกรรมดนตรี
  กิจกรรมสอนเด็กไทยมีการแปรงฟันและรักษาฟันที่ถูกต้องฯ
  พิธีมอบเครื่องหมายสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2560
  วชิราวุธฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
  ร.ร.วัดประชาระบือธรรมศึกษาดูงานด้านการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2560
  การแข่งขันระเบียบแถว
  วชิราวุธฯ ร่วมงานแถลงข่าว 100 ปี การศึกษาเอกชนฯ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธฯ
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.2
  นักกีฬารักบี้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันมินิรักบี้ และรักบี้ยุวชน 7 คน
  กิจกรรม VC Story ตอน ชวนพี่ไปกับน้อง
  ป.6 ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธฯ ปีที่ 107
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วชิราวุธวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา2561
[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 
ประกาศ
ผลการเรียนชั้น ป.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
เป็นการแสดงผลการเรียนทั้งปีการศึกษา
ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1
ป.4/2 ป.5/2 ป.6/2
ป.4/3 ป.5/3 ป.6/3
ป.4/4 ป.5/4 ป.6/4
  ป.5/5 ป.6/5
  ป.5/6  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
    ม.6/6
[ คลิกที่ "ชั้น/ห้อง" ที่ต้องการ ]
 
กำหนดการสอบซ่อมชั้น ป.4 - ม.5
ปีการศึกษา 2560
[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าแผนการเรียน
ชั้นม.ปลาย ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4 - ม.5 ที่สอบไม่ผ่าน
ภาคเรียนที่ 2/2560

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

การชำระค่าเทอมภาควิสาขบูชา
ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอคณะกรรมการทุนพระยาปรีชานุสาสน์ และทุนวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนมีนาคม 2561

 

 

1 มี.ค. 61

วันมาฆบูชา

6 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่สอบผ่านข้อเขียน

8 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่สอบไม่ผ่านการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

9-16 มี.ค. 61

วงดนตรีไทยร่วมงาน The 10th International Goodwill Charity Joint Concert ณ เมืองโคจิ ประเทศญี่ปุ่น

12-14 มี.ค. 61

สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ โดยผู้บังคับการ

12-16 มี.ค. 61

ม.6 สอบซ่อมครั้งที่ 1

16 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.4-ม.5 ที่สอบไม่ผ่านการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

18-26 มี.ค. 61

กิจกรรม Bio Project ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางการเกษตร จ.เชียงใหม่

19-23 มี.ค. 61

- ป.4-ม.5 สอบซ่อมครั้งที่ 1
- ม.6 สอบซ่อมครั้งที่ 2

26 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ 2561

27 มี.ค. 61

- ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ป.4-ม.5
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วชิราวุธวิทยาลัย

31 มี.ค. 61

นักเรียนใหม่ 2561 รายงานตัว ปฐมนิเทศ และตัดเครื่องแบบ

31 มี.ค.-7 เม.ย. 61

นักเรียนใหม่ตรวจร่างกาย ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)