รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา
  คณะผู้บริหารและนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับประทานรางวัลฯ ณ วังรี่นฤดี
  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
  การประชุมสรุปงาน ปีการศึกษา 2558
  I.A.Gold: สรุปกิจกรรม จ.กระบี่
  I.A.Silver: พายเรือคายัค
  การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558
  การแข่งขันกีฬา ครู-นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2557
  นิทรรศการภาพถ่าย ปีการศึกษา 2558
  งานคณะ: เซาะกราว
  งานคณะ: GATSBY
  I.A.Bronze: ปั่นจักรยาน-พายเรือคายัค จ.กาญจนบุรี
  การแข่งขันกรีฑา ปีการศึกษา 2558
  การแสดงคอนเสิร์ต "Primo" ของวงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
  การแข่งขันระเบียบแถวคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2558
  การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2558 ชิงชนะเลิศ
  การแข่งขันระเบียบแถวคณะเด็กใน ปีการศึกษา 2558
  International Mini Rugby Exchange 2016
  การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
  พิธีลงนาม วชิราวุธฯ - นร.ที่ศึกษาต่อต่างประเทศ 2559
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน
  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ศึกษาดูงาน
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนโยธินบูรณะศึกษาดูงาน
  นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 
ประจำเดือนมีนาคม 2559
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

ประกาศนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
 Vajiravudh College English Scholarship Program ปีการศกึษา 2559

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

กำหนดเวลาและวิธีการชำระค่าเทอม
ภาควิสาขบูชา ปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงค์
"นวมภูมินทร์"

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)