พิธีมอบรางวัลทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  Module ม.2 : ช่วงต่อของแม่น้ำสู่มหาสมุทร
  การประกวดบรรเลงเพลงดนตรีไทย "ศรทอง"ฯ รอบชิงชนะเลิศ
  พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2557
  พิธีเปิดห้องมหาธีรราชเจ้า และสัปดาห์ห้องสมุดฯ 2557
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้น ป.6 และ ม.1
  นิทรรศการ "สามขัติยนารี ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย"
  นักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "ศูนย์ข่าวอาเซียน"
  วิถีวชิราวุธ ม.4: มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์
  โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ทางชีววิทยา
  พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน"
  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "สิงห์ จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 18"
  .4 : เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง
  ครูและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
  พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุง)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2558

 

 

5 มี.ค. 58

: ประกาศผลสอบข้อเขียนนักเรียนใหม่

5 มี.ค. 58

: 14.00 น. นักเรียนคณะจิตรลดาไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ร.พ.ศิริราช
: 18.00 น. นักเรียนคณะศักดิ์ศรีมงคล ร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

7 มี.ค. 58

: นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2

9 มี.ค. 58

: ประกาศผลสอบข้อเขียนนักเรียนใหม่

11-13 มี.ค. 58

: สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ โดย
ผู้บังคับการ

11-13 มี.ค. 58 : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
18 มี.ค. 58 : ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

20-25 มี.ค. 58

: Mini Rugby Japan Tour

21 มี.ค.58-
11 เม.ย. 58

: VC Summer Program 2015 The Heights School, Adelaide, Australia

24-30 มี.ค. 58

: รักบี้ Hongkong 7's

25 มี.ค. 58 - 9.00 น. นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 รายงานตัวและปฐมนิเทศ หอประชุม
- ตัดเครื่องแบบ
25 มี.ค.-
2 เม.ย.  58
- นักเรียนใหม่ตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาล
- ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้า

30 มี.ค. 58-
25 เม.ย. 58

: VC Chinese Culture Summer Camp in Guangdong 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

ตารางรายวิชาที่สอนช่วงเวลาซัมเมอร์
23 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2558

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประจำเดือนมกราคม 2558
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
วชิราวุธานุสาสน์
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)