สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ผู้บริหารจาก Oundle School เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
  การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
  ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ำ
  การฟังบรรยายพิเศษ : นายวิทิตนันท์  โรจนพานิช
  การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
  ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬาเทควันโด
  วชิราวุธวิทยาลัยลงนาม MOU กับ Semboku City และ Oga City, Akita Prefecture
  ผู้บังคับการเยี่ยมชมโรงเรียน Shizuoka Seiko High School ประเทศญี่ปุ่น
  ศูนย์แนะแนวจัดติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้นักเรียน ม.6
  วชิราวุธฯ รับเกียรติบัตร Bangkok Clean and Green
  การประชุมใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9
  วงโยธวาทิตวชิราวุธฯ ฝึกซ้อมและแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศ
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

งานเขียนสารคดี
เรื่อง "วันที่มีคำตอบให้ยาย"

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนธันวาคม 2561

   
1, 2, 4, 5, 18 และ 20 ธ.ค. 61 - การแข่งขันฟุตบอลภายในระหว่างคณะเด็กใน
5 ธ.ค. 61 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- การแข่งขันมินิรักบี้ภายในคณะเด็กเล็ก
10 ธ.ค. 61 - พิธีวางพานพุ่ม ณ บริเวณหน้ารัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
12 - 14 ธ.ค. 61 - ูกเสือชั้น ป.4-ม.3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี
15 ธ.ค. 61 - งานคืนสู่เหย้า
29 ธ.ค. 61 - ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
- ทำบุญถวายสังฆทาน ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
   
[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)