Vajiravudh College Community Service Project
  พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2561
  วชิราวุธฯ วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8
  พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตร O-NET
  วชิราวุธฯ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยาน 100 ปี
  การแสดงของวงปี่สก๊อตก่อนเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์
  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ไปแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
  การสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระยาปรีชานุสาสน์
  วชิราวุธฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7
  วชิราวุธฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาบูชา
  พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ
  พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 4/2560
  พิธีมอบเกียรติบัตร Leadership Development Programs
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  การอบรม Google Classroom
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

โอวาทวันไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 

 

20 มิ.ย. 61

- ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร

21 มิ.ย. 61

- สอบข้อเขียนบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ภายใน)

- ซ้อมสวนสนามลูกเสือ #10

22 มิ.ย. 61

- สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและฝึกปฏิบัติ (เจ้าหน้าที่และพนักงาน)

25 มิ.ย. 61

- ซ้อมสวนสนามลูกเสือ #11

26 มิ.ย. 61

- ซ้อมสวนสนามลูกเสือ #12

- แข่งขันบาสเกตบอลภายใน

27 มิ.ย. 61

- กิจกรรมรักษาดินแดน #1

28 มิ.ย. 61

- สอบสัมภาษณ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ภายใน)

- ซ้อมสวนสนามลูกเสือ #13

- แข่งขันบาสเกตบอลภายใน

29 มิ.ย. 61

- ซ้อมใหญ่สวนสนามลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย

- วงดนตรีไทยบรรเลงออกอากาศสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต FM 104 MHz

30 มิ.ย. 61

- ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง
(เด็กเล็ก)

- แข่งขันบาสเกตบอลภายใน

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)