รับสมัครบุคลากร 4 ตำแหน่ง
  สโมสรไลออนส์ฯ มอบสารานุกรมและหนังสือให้ห้องสมุด
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธฯ เข้ารับพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  คณะผู้บริหารวิชราวุธวิทยาลัย เข้าพบ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
  Kolej Yayasan Saad เยี่ยมชมโรงเรียน
  พิธีลงนาม MOU วชิราวุธฯ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอะกิตะ ประเทศญี่ปุ่น
  ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและคณะ จากจ.อะกิตะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียน
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2559
  I.A.Bronze : พายเรือคายัค จ.นครนายก
  พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ครั้งที่ 18
  คณะจิตรลดา ลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
  พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8
  พิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 10
  งานเลี้ยงอำลาผู้บังคับการ ดร.สาโรจน์  ลีสวรรค์
  พิธีอำลาผู้บังคับการ ดร.สาโรจน์  ลีสวรรค์
  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ปีการศึกษา 2559
  การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วชิราวุธฯ - เตรียมทหาร ทอ.
  การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
  คณะผู้บังคับการ ลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
  โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน
  Hamilton Boys' High School เยี่ยมชมโรงเรียน
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7
  กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

กิจกรรม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 

 

21 ก.ค. 59

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

23 ก.ค. 59

- เปิดภาคอาสาฬหบูชา

- แข่งขันรักบี้ประเพณี วชิราวุธ-The Malay Collage ครั้งที่ 55

27 ก.ค. 59

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 5

29 ก.ค. 59

ป.5 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

30 ก.ค. 59

- พิธีลาสิกขา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

- แข่งขันรักบี้ประเพณี วชิราวุธ-Victoria Institution ครั้งที่ 4

- ฉายภาพยนตร์ ครั้งที่ 3

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)