-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานสาธิตปทุมวันก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0
  การทำงานเบื้องหลังของงานละครเวที "ความดีมีไชย"
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5-ป.6
  Headmaster of King's College Visit VC
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
  พิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.6 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6
  การประชุมสัมมนาเรื่อง ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
  วชิราวุธฯ ร่วมกิจกรรมธรรมในสวน ตักบาตรเดือนเกิด
  วชิราวุธฯ ร่วมกิจกรรม Dtac Digikidz School Visit 2017
  สมาคมศิลปวัฒนนธรรมจัดทัศนศึกษานิทรรศการ ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย
  ม.4-ม.6 เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
  พิธีลงนามสัญญาการรับทุนการศึกษา (รักบี้)
  ม.1-ม.3 เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
  ป.4-ป.6 เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
  วชิราวุธฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 หอประชุม
  โครงการยุวมัคคุเทศก์ จัดทัศนศึกษา
  วชิราวุธฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

รับสมัคร
ทุนพระยาปรีชานุสาสน์ และทุนวชิราวุธวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562

     - ระเบียบการรับสมัครทุนฯ
     - ใบสมัครรับทุนฯ
 

ประกาศ
ผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

การชำระค่าเทอม
ภาคมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนมกราคม 2561

 

 

7 ม.ค. 61

นักเรียนเข้าโรงเรียน
(เปิดภาคมาฆบูชา)

13 ม.ค. 61

วันเด็กแห่งชาติ

16 ม.ค. 61

วันครู

18-31 ม.ค. 61

นิทรรศการศิลปะออกแบบและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19

19-21 ม.ค. 61

ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

26-28 ม.ค. 61

ม.1-ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)