วชิราวุธฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในภารกิจรักษาความปลอดภัย
  วชิราวุธฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบพระเมรุฯ ชั้นใน
  วชิราวุธฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบพระเมรุฯ
  พิธีถวายอาลัย ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 1 ปี
  พิธีรับสิ่งของพระราชทานโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี ในหลวง ร.9
  วชิราวุธฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายอาลัยในหลวง ร.9
  ครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา เยี่ยมชมโรงเรียน
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณรอบทุ่งพระเมรุ
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง วชิราวุธฯ กับ ม.นวมินทราธิราช
  คณะอาจารย์จาก ม.ศิลปากร สัมภาษณ์บุคลากรเพื่อทำวิจัย
  นิทรรศการ 100 ปี ธงชาติไทยร้อยใจไทยทั้งชาติ
  การแข่งขันเพลินนารี่มอลล์ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2017
  การอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
  10th Malay College Youth Development 2017
  Traveloka สนับสนุนนักเรียนไปร่วมชมการแข่งขันซีเกมส์ 2017
  พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ประถมศึกษา
ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1
ป.4/2 ป.5/2 ป.6/2
ป.4/3 ป.5/3 ป.6/3
ป.4/4 ป.5/4 ป.6/4
  ป.5/5 ป.6/5
  ป.5/6  
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
    ม.6/6
 

สรุปการติดตามผล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนตุลาคม 2560

 

 

4 ต.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 15

8 ต.ค. 60

เปิดภาคปวารณา

11 ต.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 16

13 ต.ค. 60

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 ต.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 17

20 ต.ค. 60

- พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 2

- ม.4 ทัศนศึกษา "พระปกเกล้าฯ กับประชาธิปไตย"

23 ต.ค. 60

วันปิยมหาราช

- เดินแถวไปถวายพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5

25 ต.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 18

26 ต.ค. 60

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)