รับสมัครบุคลากร 4 ตำแหน่ง
  Module ป.6 : ปลูกพันธุ์ไม้แห่งปัญญา
  การบรรยาย "ไม่สำคัญว่ารักลูกแค่ไหน แต่สำคัญว่ารักอย่างไร"
  หมวดสังคมศึกษาจัดทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2
  .1: กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1
  ครูใหญ่ Tauranga Boys' College เยี่ยมชมโรงเรียน
  การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2557
  การแข่งขันรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน ร.6 (รอบชิงชนะเลิศ)
  I.A.Silver : ฝึกทักษะการเล่น Wake board
  การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนคณะเด็กใน ครั้งที่ 1/2557
  การแข่งขันรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน ร.6 (รอบคัดเลือก)
  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  การเดินใบคะแนน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ 3
  การอบรม "พลิกความคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"
  พิธีบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนฯ
  พิธีถวายตัวนักเรียนให้พระอุปัชฌาย์และพิธีปลงผม
  หมวดศิลปศึกษาจัดอบรมโปรแกรม Keynote
  พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
  พิธีมอบเข็มสำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  นักเรียนทัศนศึกษานิทรรศการมหกรรมสื่อสีน้ำโลก ประเทศไทย
  พิธีขอขมาของนักเรียนที่จะบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  พิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  อบรมโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโรงเรียน
  นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 28 มอบหนังสือให้ห้องสมุด
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทางบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 15.55 น.

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
27-29 มกราคม 2557

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

ระเบียบวชิราวุธวิทยาลัยว่าด้วย
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน พุทธศักราช 2554
(ฉบับปรับปรุง)

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประกาศวชิราวุธวิทยาลัย
เรื่อง อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ในห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
รายการสื่อการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2557
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
วีดิทัศน์การแสดงศิลปะประจำชาติไทย
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ Upper St. Clair High School, USA

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 28 เม.ย. 2557)

Website counter