รับสมัครบุคลากร 4 ตำแหน่ง
  โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคฤดูร้อน
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ศึกษาดูงาน
  Southeast Asian Pipe Band Championships 2015
  วชิราวุธฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบ O-NET ป.6 ปี 2557
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7
  การอบรม Smart I-PAD for Learning ครั้งที่ 3
  ผู้กำกับคณะศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์
  หัวหน้าครูคณะเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน ณ Nelson College, NZ
  พิธีมอบโล่ร่างวัลกีฬาภายใน และวิชาการ ปีการศึกษา 2557
  พิธีปฏิญาณตน ประจำปีการศึกษา 2558
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

กำหนดการสมัคร/สอบ เพื่อ Admission
สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 

กิจกรรม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 

 

30 มิ.ย. 58

: 19.00 น. ซ้อมคำขอบรรพชา

1 ก.ค. 58

: พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

: กิจกรรมรักษาดินแดน 1

2 ก.ค. 58

: 14.00 น. สอบข้อเขียนพระราชนิพนธ์ใน ร.6 (ภายใน) มัธยม, ประถม

: 18.00 น. คณะจงรักภักดีไปร่วมงานพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

5 ก.ค. 58

: 14.00 น. ม.4-ม.5 แผนการเรียนศิลปะ-ออกแบบ ชมงานนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

6 ก.ค. 58

: 14.00 น. ซ้อมพิธีไหว้ครู

7 ก.ค. 58

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

8 ก.ค. 58

: กิจกรรมรักษาดินแดน 2

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

9 ก.ค. 58

: 9.00 น. พิธีไหว้ครู ณ หอประชุม

: 18.00 น. คณะศักดิ์ศรีมงคลไปร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

10 ก.ค. 58

: 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์พระราชนิพนธ์ใน ร.6 ระดับ ม.ปลาย
: 14.00-6.00 น. สอบสัมภาษณ์พระราชนิพนธ์ใน ร.6 ระดับ ม.ต้น
: 14.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์พระราชนิพนธ์ใน ร.6 ระดับประถม

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

13 ก.ค. 58

: 14.00 น. แนะนำโครงการกรุงไทยยุววาณิช ปีที่ 14
: 16.00 น. แข่งขันแบดมินตัน

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

14 ก.ค. 58 : 16.00 น. แข่งขันแบดมินตัน
: 19.00 น. ซ้อมพิธีขอขมาและ
ซ้อมคำบรรพชา
15 ก.ค. 58 : กิจกรรมรักษาดินแดน 3
: 19.00 น. ซ้อมพิธีขอขมาและ
ซ้อมคำบรรพชา

16 ก.ค. 58

: 16.00 น. แข่งขันแบดมินตัน

: 18.00 น. คณะสนามจันทร์ไปร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

17 ก.ค. 58

: 8.00-5.00 น. ทัศนศึกษา “กว่าจะเป็นเงินตรา” ณ พิพิธภัณฑ์โรงกษาปณ์ รังสิต

: 16.00 น. แข่งขันแบดมินตัน รอบชิงชนะเลิศ

: 19.00 น. ซ้อมพิธีขอขมาและซ้อมคำบรรพชา

18 ก.ค. 58

: 15.30 น. พิธีขอขมาผู้บังคับการ ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ณ หอประชุม

19 ก.ค. 58

: 10.00 น. คณะในทำบุญคณะ และประชุมผู้ปกครอง

20 ก.ค. 58

: 19.00 น. ซ้อมคำบรรพชา

22 ก.ค. 58

: กิจกรรมรักษาดินแดน 4

23-25 ก.ค. 58

 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

25 ก.ค. 58

: 14.30 น. นักเรียนที่บรรพชาเดินทางไปที่ ตึกสว.ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร
: 15.30 น. พิธีถวายตัวนักเรียนให้พระอุปัชฌาย์ ตึกสว.ธรรมนิเวศ
16.30 น. พิธีปลงผม

26 ก.ค. 58

: 9.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

27 ก.ค. 58

: 16.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ณ วัดราชบพิธฯ

27 ก.ค. 58-
10 ส.ค. 58

: ผู้แทนและลูกเสือร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ค่ายลูกเสือ
คิราร่า-ฮาม่า เมืองยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)