รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
  บำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ
  แนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  นักกีฬารักบี้ 7 คน มอบรางวัลแก่ท่านผู้บังคับการ
  กิจกรรมรงเรียนพ่อแม่ : รู้จักลูกรัก...ทั้งตัวและหัวใจ
  นักกีฬามินิรักบี้, รักบี้ 7 คน มอบรางวัลแก่ท่านผู้บังคับการ
  มหกรรมการแข่งขันกีฬาเทควันโด นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 6
  ผู้บริหารจาก Macleans College เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
  ผู้บริหารจาก PNHBS เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
  ผู้บริหารจาก Nelson College เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์
  กิจกรรมรงเรียนพ่อแม่ : เพิ่มคุณค่าให้ลูกวัยรุ่น...ด้วยทุนชีวิต
  การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ชิงชนะเลิศประเทศไทย รอบคัดเลือก
  พิธีรับมองพระไตรปิฎกจากมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  กิจกรรมิลปะและออกแบบจัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์ดุสิต
  กิจกรรมรงเรียนพ่อแม่ : พัฒนาลูกรัก...ด้วยพลังบวก
  การประเมินคุณภาพการศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

กิจกรรม
ประจำเดือนตุลาคม 2561

   
1, 2, 4, 5 ต.ค. 61 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
3 ต.ค. 61 - กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 14
5 ต.ค. 61 - ิดภาคอาสาฬหบูชา
6-8 ต.ค. 61 - อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ณ อาคารวชิราวุธ 100 ปี
10 ต.ค. 61 - กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 15
13 ต.ค. 61 - วันคล้ายวันสรรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 ต.ค.61 - นักเรียนเข้าโรงเรียน
(เปิดภาคปวารณา)
17 ต.ค. 61 - กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 16
19-21 ต.ค. 61 - Module ม.1: สวนลุงโชค เขาแผงม้า จ.นครราชสีมา
   
[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

แบบประเมินฯ โดยนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่อเข้าสู่การประเมิน ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)