การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเด็กใน ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2555

          เมื่อวันที่ 24, 25 และ 27 ธันวาคม 2555 หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเด็กใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารวชิราวุธานุสรณ์ และสนามหน้า

คลิกเพื่อชมภาพ >>