การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนคณะเด็กเล็ก ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2556

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 14.30 ถึง 17.30 น. หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต ร่วมกับกิจกรรมกีฬา ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนคณะเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ บริเวณอาคารวชิราวุธานุสรณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน แบ่งออกเป็น 7 รายการ คือ

 • การวัดความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
 • การวิดพื้น 30 วินาที
 • การลุก-นั่ง 60 วินาที
 • การวัดความอ่อนตัว
 • การกระโดดไกล
 • การวิ่งอ้อมหลัก
 • การวิ่งระยะไกล
  • อายุ 9-12 ปี : วิ่งระยะทาง 1,200 เมตร
  • อายุ 13-18 ปี : วิ่งระยะทาง 1,600 เมตร

คลิกเพื่อชมภาพ >>