ศูนย์แนะแนว จัดติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 13.15 น. ศูนย์แนะแนวร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ได้จัดติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (ครูพี่ยู) วิทยากรจากทรูปลูกปัญญา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>