นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมและรับการแนะแนวการศึกษา
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และศูนย์แนะแนว วชิราวุธวิทยาลัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 25 คน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และ รับการแนะแนวการศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
          ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และ อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 72 รวมทั้งนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ที่เป็นนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 88 และ รุ่น 90 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

คลิกเพื่อชมภาพ >>