พิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะฝีมือทางด้านศิลปหัตถกรรมกิจกรรม ระจำปี 2561

          เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบรางวัลเหรียญทองแดง ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้ส่งตัวแทน 1 ทีม เข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านศิลปหัตถกรรม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง แรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย

          ผลการแข่งขัน
          นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กชายเดชพันธุ์  สินพนมรัตน์การ ม.2 คณะผู้บังคับการ
2. เด็กชายธณัฐ  กิระพรสวัสดิ์ ม.2 คณะผู้บังคับการ
3. เด็กชายก้องกิดากร  คงคำ ม.2 คณะผู้บังคับการ

คลิกเพื่อชมภาพ >>