นักเรียนโปรแกรมศิลปะและออกแบบศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

          เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โปรแกรมศิลปะและออกแบบ ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center - RISC) ของ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ถนนราชดำริ เกี่ยวกับด้านอาชีพ ในอนาคต และงานทางด้านออกแบบ โดยมีผู้บริหารและวิทยากรให้การตอนรับ และอธิบายรายละเอียดของศูนย์ พร้อมกับร่วมพูดคุย และแนะนำการทำงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>