นักเรียนมอบรางวัลรองชนะเลิศ
Honda Super Idea Contest 2018 แก่ผู้บังคับการ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย รับมอบรางวัลรองชนะเลิศ Honda Super Idea Contest 2018 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ จากเด็กชายปีมงคล จงสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 คณะสนามจันทร์ ที่หมวดออกแบบและเทคโนโลยีวชิราวุธวิทยาลัย ส่งเข้าร่วมแข่งขันในผลงานชื่อ “โดรนโพรเทคเตอร์”
          โครงการประกวดผลงานทางจินตนาการ Honda Super Idea Contest 2018 จัดขึ้นโดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 21,793 ผลงาน
          ในการแข่งขันในครั้งนี้ เด็กชายปีมงคล จงสำราญ ติดอันดับ 1 ใน 6 นักเรียนประเทศไทย ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิกเพื่อชมภาพ >>