พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 20
ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่หมวดศิลปศึกษา และหมวดออกแบบและเทคโนโลยี ร่วมกันจัด ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเวสสุกรรมสถิต วชิราวุธวิทยาลัย
          นิทรรศการผลงานของนักเรียน จะจัดตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกเพื่อชมภาพ >>