แกรนด์สปอร์ตมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ประเภทรองเท้ากีฬา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และประธานโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ได้มามอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ (Grand Sport Teenage Designer Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ เสื้อกีฬาและรองเท้ากีฬา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 มีนักเรียนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก
          นายนครินทร์ วิเศษพานิชกิจ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะดุสิต ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ประเภทรองเท้ากีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี คุณครูเจตวิภา บุรณเวช เป็นผู้ดูแล และสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ อีกทั้งผลงานของนายนครินทร์ วิเศษพานิชกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทรองเท้ากีฬา จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 517 ผลงาน รางวัลประกอบด้วย ทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬามูลค่า 2,000 บาท มอบให้โรงเรียน
          ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>