กิจกรรมพิเศษ Bio Project : โครงการหลวง

          เมื่อวันที่ 15 - 24 มีนาคม 2562 กิจกรรมพิเศษ Bio Project : โครงการหลวง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานจริงด้านเกษตรที่สูง รวมทั้งงานวิจัยการเกษตร ในเรื่องไม้ดอก พืชผัก และไม้ผลเมืองหนาว เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อชมภาพ >>