พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบถัวยรางวัล และ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ปีการศึกษา2561 ณ ประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษา  
     รางวัลชนะเลิศ คณะนันทอุทยาน ทีม 2
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะนันทอุทยาน ทีม 1
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสราญรมย์ ทีม 1
   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
     รางวัลชนะเลิศ คณะพญาไท
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะจงรักภักดี
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศักด์ศรีมงคล
   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     รางวัลชนะเลิศ คณะดุสิต
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะศักดิ์ศรีมงคล
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะผู้บังคับการ
   
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>