การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

          เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ จำนวน 1 รายการ ประเภทประติมากรรม ระดับมัธยมต้น
(ทีม 3 คน) ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย

1. เด็กชายเดชพันธุ์ สินพรมรัตน์ ม.2/2 คณะผู้บังคับการ
2. เด็กชายธณัฐ กิระพรสวัสดิ์  ม.2/1 คณะผู้บังคับการ
3. เด็กชายก้องกิดากร คงคำ ม.2/1 คณะผู้บังคับการ

ผลการแข่งขัน ได้รางวัลเหรียญทองแดง โดย นางสาวเจตวิภา บุรณเวช
ครูผู้ดูแลกิจกรรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันเสาร์) เป็นผู้ดูแลทีมในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>