พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้นักเรียน
ที่เข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้นักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ ในการที่วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 จำนวน
1 ทีม คือ
              1. ด.ช.เสฏฐพันธ์ ศรีพานิชกิจ ป.6 คณะนันทอุทยาน
              2. ด.ช.ศุทธา สุทัศน์ชูโต ป.6 คณะสนามจันทร์
โดยมี น.ส.อัจฉรา พิสุทธิกรพงษ์ ครูหมวดคณิตศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนไปแข่งขันในครั้งนี้
          ผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

คลิกเพื่อชมภาพ >>