กิจกรรมค่าย Vajiravudh Robot Camp

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Vajiravudh Robot Camp เพื่อพัฒนาทักษะ และฝึกฝนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบ และการแก้ปัญา ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ วชิราวุธวิทยาลัย และได้ไปศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ ณ Institute of Field Robotics (FIBO) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกเพื่อชมภาพ >>