การฟังบรรยายพิเศษ : นายวิทิตนันท์  โรจนพานิช

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายวิทิตนันท์  โรจนพานิช ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถผู้พิชิดยอดเขา Everest ได้สำเร็จ ซึ่งปัจจุบันเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นผู้บริหารการจัด Workshop สำหรับพัฒนากระบวนการคิด และภาวะผู้นำให้แก่บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมากมาย ได้มาพูดให้แรงบันดาลใจกับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>