ผู้บริหารจาก Oundle School เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 Head of Oundle School, Mrs.Sarah Kerr-Dineen และผู้บริหารจากโรงเรียน Oundle School ได้เข้าพบท่านผู้บังคับการ และเยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งทาง Oundle School มีความสนใจที่จะประสานความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในอนาคตอันใกล้นี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>