สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย กองเกียรติยศลูกเสือหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การนี้ นางอรวรรณ กิจกุศล ภริยา ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ถวายพวงมาลัยข้อพระกร จากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานพระราชานุญาตให้นักเรียน ร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดพระวิสูตร และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติ และประชาชนนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแทนการสร้างพระอารามประจำรัชกาล ซึ่งต่อมาคือ วชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน
          การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้นักเรียนร่วมกันสวด "วชิราวุธานุสฺสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ นักเรียนร่วมกันร้องเพลง "O KING OUR HELP" พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบิน ปิดพระวิสูตร
          และเมื่อเสร็จพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

คลิกเพื่อชมภาพ : วชิราวุธวิทยาลัย || สวนลุมพินี  >>