การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประเทศ การแข่งขันแต่งบทกลอน ครั้งที่ 10 การประกวด วาดภาพระบายสี ครั้งที่ 10 การแข่งขันประกวดโครงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ทีมระดับประถมศึกษาตอนปลายได้ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบระดับประเทศ ผลการแข่งขัน นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ย 52.33 คะแนน ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ

          ในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>