พิธีมอบเหรียญโนเบล 3 เหรียญแก่วชิราวุธวิทยาลัย

          วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนวมภูมินทร์ โดย Mr. David M. Matsumoto Chairman of Nobel Charitable Trust Foundation
          สืบเนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 Mr. David M. Matsumoto Chairman of Nobel Charitable Trust Foundation ได้มาเยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความใฝ่ฝันของนักเรียน ซึ่งยังความประทับใจแก่ Mr. David M. Matsumoto เป็นอย่างยิ่ง และปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเดินตามความฝัน และทำความฝันให้เป็นจริง ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างคนไทยคนแรกที่จะได้รับรางวัลโนเบล
          เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนวชิราวุธ Mr. David M. Matsumoto จึงขอมอบเหรียญโนเบล 3 เหรียญ อันประกอบด้วย Coin of Alfred Nobel, Coin of Peter the Great และ Coin of Mikhail Lomonosov ซึ่งเป็นเหรียญอันทรงคุณค่ายิ่ง ของ 3 บุคคลสำคัญของโลก สำหรับ Alfred Nobel เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและรางวัล Nobel Prize และนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก กษัตริย์ปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของประเทศรัสเซีย ผู้สถาปนาเมือง St. Petersburg และผู้นำรัสเซียไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ส่วน Mikhail Lomonosov เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักฟิสิกส์ นักปรัชญา ของ St. Petersburg Academy และผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย
          เนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้งเมือง St. Petersburg เมื่อปี คศ.2003 ครบรอบ 300 ปี (1703-2003) ประเทศรัสเซียได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน 25 คน มาร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาประเทศรัสเซียด้วยนวัตกรรมและแนวคิดจากผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล โดยทาง Dr. Michael Nobel ประธานตระกูลโนเบล Nobel Family ซึ่งเป็นเหลนของ Alfred Nobel ได้มีพิธีมอบ 3 เหรียญในงานเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Mr. David M. Matsumoto ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก และนำไปใช้สร้างแรงบรรดาลใจ ในการเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation ในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกต่อไป
          มูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation ได้รับเหรียญดังกล่าวเป็นของขวัญส่วนบุคคลจาก Dr. Michael Nobel โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหรียญเหล่านี้จุดกำเนิดในการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นป้ายชี้ทางให้นักเรียนได้เดินไปสู่จุดหมายที่ใฝ่ฝัน และหวังว่านักเรียนทุกคนจะช่วยกันสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมจากหัวใจ โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทน
          ในโอกาสนี้ Mr. David M. Matsumoto ประธานกรรมการ มูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation และคณะได้นำ 3 เหรียญ อันทรงคุณค่ายิ่งนี้ เดินทางมามอบให้ วชิราวุธวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 108 ปี เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ผู้นำ ผู้ประกอบการ และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ในการร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าของมวลมุษยชาติ ดั่งคำที่ได้สลักไว้ด้านหลังของเหรียญว่า “Science the Mankind Progress”
          การมอบเหรียญที่ทรงคุณค่าและมีความหมายต่อตระกูลโนเบลให้แก่วชิราวุธวิทยาลัย ได้แสดงถึงความปรารถนาดีของ Dr. Michael Nobel ที่จะช่วยให้ความฝันของเด็กๆ เป็นความจริง และเผยแพร่งานการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมไปทั่วโลก ซึ่งทางมูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation รู้สึกซาบซึ้งในความรักและปรารถนาดีของ Dr. Michael Nobel จึงอยากจะมอบเหรียญดังกล่าวนี้ให้แก่นักเรียนวชิราวุธ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียน เยาวชนไทย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนทุกท่าน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวไปจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าไว้ โดยทั้ง 3 เหรียญนี้จะแสดงถึงสัญลักษณ์ 5 ประการซึ่งเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จ อันได้แก่ ความมีปัญญา ความกล้าหาญ ความกตัญญู ความรัก และ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Wisdom, Courage, Gratitude, Love and Mutual Support)

คลิกเพื่อชมภาพ || วีดิทัศน์ >>