โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเอกมัย ได้มาเยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น นายเจษฏา กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร ดร.พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพรทิพย์ สิงหเสนี ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นายปรีชาพล สมานหมู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นายศักดิบุล ไกรฤกษ์ หัวหน้าแผนกอาคารและสิ่งแวดล้อม ม.ล.ปิยนุช สวัสดิวัตน์ หัวหน้าแผนกโภชนาการ นายสมพล คณานุเคราะห์ ครูหมวดคณิตศาสตร์ ได้นำชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารกีฬาภะรตราชา ครัวรวม สถานพยาบาล ห้องสมุด อาคารวชิรมงกุฏ หอประชุม อาคารอินดอร์ และ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>