การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9

          เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 (The 9th General Assembly of the World scout Parliamentary Union: WSPU) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวงปี่สก็อตวชิราวุธวิทยาลัยบรรเลงเพลงในพิธีเปิด และ กองลูกเสือวชิราวุธวิทยาลัยให้การต้อนรับประธาน และเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลูกเสือหลวง สมาชิกลูกเสือรัฐสภาและเยาวชนจากทั่วโลก 100 คน รวมถึงคณะทูตานุทูต ผู้แทน ที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าววชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่เข้าร่วมการประชุมด้วย และตลอดการประชุมได้มีการจัดนิทรรศการ ธ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนักเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์นำชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่
12 - 14 พฤศจิกายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพ >>