ผู้บังคับการเยี่ยมชมโรงเรียน Shizuoka Seiko High School
ประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน Shizuoka Seiko High School ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Shizuoka ตามคำเชิญของ Principal Toshio Okamura
          โรงเรียน Shizuoka Seiko High School เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนคาทอลิก มีทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ โดยมีกีฬาหลักคือ รักบี้ ซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาตลอด ในการพบปะครั้งนี้ มีการหารือแนวทางที่ทั้งสองโรงเรียนจะมีกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะการร่วมฝึกซ้อม และการแข่งขันรักบี้กระชับมิตร ระหว่างนักกีฬาของทั้งสองโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพ >>