วชิราวุธวิทยาลัยลงนาม MOU กับ Semboku City และ
Oga City, Akita Prefecture

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับการได้ลงนาม MOU ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยและ Semboku City และ Oga City, Akita Prefecture ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Siam@Siam โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด Semboku City, Mr Mitsuhiro Kadowaki และผู้ว่าราชการจังหวัด Oka City, Mr. Koji Sugawara เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลจาก Akita Prefecture จำนวน 35 คน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
          การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา ซึ่งทางจังหวัด Semboku City และ Oga City ยินดีจะช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก หากเราจะจัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวที่ Semboku City และ Oga City ในอนาคต

คลิกเพื่อชมภาพ >>