วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

          เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กับสำนักงานเขตดุสิต ทำความสะอาด บริเวณแยกราชวิถี-แยกสุโขทัย เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณถนน-ทางเท้ารวมถึง คลองเปรมประชากร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>