พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระอนุวงศ์ พร้อมด้วยทายาทข้าทูลละอองธุลีพระบาทในรัชกาลที่ 6 ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา และองค์กรเกี่ยวเนื่องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
          การนี้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธาน

คลิกเพื่อชมภาพ >>