นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการธงชาติไทย

          เมื่อวันที่ 5 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีการจัดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ ในโอกาสนี้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์นำชมนิทรรศการธงชาติไทย ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการทั้ง 5 วัน

คลิกเพื่อชมภาพ >>