วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 7.00 – 8.30 น. สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชิญ ลูกเสือวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์บริเวณคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา และพัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

คลิกเพื่อชมภาพ >>