พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนำพานพุ่มไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อชมภาพ >>