วชิราวุธวิทยาลัยร่วมแสดงดนตรี
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามเสือป่า และพระลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2443 และทรงมี พระราชประสงค์ที่จะคืนความสุขให้ประชาชน และหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่ม สะท้อนความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะแบบไทยๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

          เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. วชิราวุธวิทยาลัย โดย นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์ รองผู้บังคับการด้านกิจการนักเรียน นำนักเรียนคณะเด็กเล็กเข้าร่วมการแสดงดนตรี ณ เวทีกลาง สนามเสือป่า ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตเด็กเล็ก วงเมโลดิก้า วงเครื่องสายเด็กเล็ก พร้อมทั้งได้จัดการแสดงโขน ตอน หนุมานชาญสมร และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ครุฑยุดนาค โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และประชาชนให้ความสนใจเข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อชมภาพ >>