โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 วชิราวุธวิทยาลัย โดยคณะผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ร่วมกับ บริษัทแมกซ์โมเดลส์ ซัพพลาย เชน จำกัด นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ได้แก่ เสื้อผ้า ขนม อาหาร กลางวัน และ ทุนการศึกษา ไปมอบให้กับนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา อำเภอแม่ฟ้าหลวง บ้านจะบูสี และ โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ จังหวัดเชียงราย

คลิกเพื่อชมภาพ >>