กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ บ้านพักคนชราบางแค

          เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และการแสดงดนตรีของนักเรียนเด็กเล็ก วชิราวุธวิทยาลัยขับกล่อมเพลงสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราบางแค พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพ >>