พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.09 นาที ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา ตำบลนาหินลาด อำแภอปากพลี จังหวัดนครนายก

คลิกเพื่อชมภาพ >>