สัมมนาหลักสูตร
"ปลุกพลังความคิด ปลุกพลังใจ ปลุกพลังการทำงาน"

          เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดสัมมนาหลักสูตร "ปลุกพลังความคิด ปลุกพลังใจ ปลุกพลังการทำงาน" ให้กับบุคลากรฝ่ายอำนวยการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ โชคปรีชา นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 43 เป็นวิทยากร ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ในการนี้ได้ไปเยี่ยมชมพระตำหนักพัชราลัย โดย นายเชื้อพร รังควร รองเลขาธิการมูลนิธิ เพชรรัตน - สุวัทนา และ คณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

คลิกเพื่อชมภาพ >>