การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 วชิราวุธวิทยาลัย ได้นำลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 683 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 67 นาย เข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
          การไปเข้าค่ายในครั้งนี้ลูกเสือได้รับชมการสาธิตจากทหาร และตำรวจ เช่น สาธิตการช่วยผู้ประสบเหตุทางอากาศ สาธิตการช่วยผู้ประสบเหตุทางน้ำ สาธิตการดับเพลิง เป็นต้น

คลิกเพื่อชมภาพ >>