พิธีมอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา
ที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

          เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบเหรียญและถ้วยรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

          ผลการแข่งขัน นักกีฬาวชิราวุธวิทยาลัย ทำผลงานได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม รองอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 9 ปี ชาย

          เหรียญทองแดง
          เด็กชายพีรวิชญ์ นิสสัยเจริญ ป.4 คณะสนามจันทร์
          - กรรเชียง 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 9 ปี
          - ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รองอันดับที่ 5 ชาย รุ่นอายุ 9 ปี

          เหรียญทอง
          เด็กชายประทิน คุปติวิทยากุล ม.2 คณะพญาไท
          - ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี
          - ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี
          - กบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี
          - กรรเชียง 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี
          - ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี
          - ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย รุ่นอายุ 14 ปี

คลิกเพื่อชมภาพ >>