ผู้บังคับการมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬาเทควันโด

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้มอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬาเทควันโด ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ ในการที่ชมรม เทควันโด วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมสัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศต่างๆ กว่า 24 ประเทศ

          ผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัย ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 8 คน แบ่งออกเป็นเหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 7 เหรียญ และ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เด็กชายกวิน  กวยานนท์ ป.4/4 คณะนันทอุทยาน
    ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 29 - 32 กิโลกรัม
     
2. เด็กชายพชรพล  จันทาทอง ม.1/5 คณะจงรักภักดี
    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นคู่พิเศษ
     
3. เด็กชายปุณรวิช  ปงใจ ม.1/4 คณะศักดิ์ศรีมงคล
    ได้รับรางวีล เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
     
4. เด็กชายวรปรัชญ์  เถื่อนยืนยงค์ ป.5/4 คณะนันทอุทยาน
    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
     
5. เด็กชายณณพ  ตั้งพิบูลสุวรรณ ป.5/4 คณะสนามจันทร์
    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 38 - 42 กิโลกรัม
     
6. เด็กชายจาตุรนต์  น้อยใจรักษ์ ป.4/2 คณะนันทอุทยาน
    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 36 กิโลกรัม
     
7. เด็กชายณัฐวินท์  ปาลาพงศ์ ป.4/1 คณะนันทอุทยาน
    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 23 - 25 กิโลกรัม
     
8. เด็กชายปวรณัฐ  ด้วงอินทร์ ป.4/5 คณะนันทอุทยาน
    ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 32 - 36 กิโลกรัม
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>