กิจกรรมวิถีวชิราวุธ ป.4 - ม.1 : สุภาพบุรุษ คืออะไร

          เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.45 - 15.00 น. กิจกรรมวิถีวชิราวุธ ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อกิจกรรม "สุภาพบุรุษ คืออะไร" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่า สุภาพบุรุษ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบสุภาพบุรุษ และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงานของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วยซีลกองทัพเรือ) ด้านจิตอาสา การคิดค้นพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ภัย การเตรียมความพร้อม การปรับเปลี่ยน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพื้นที่เกิดเหตุจริง โดยได้รับเกียรติจากพลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วยซีลกองทัพเรือ) ที่ส่งไปปฏิบัติภารกิจ ค้นหาช่วยชีวิตทีมฟุตบอลเด็ก พร้อมโค๊ช รวม 13 คน ที่หายเข้าไปภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จำนวน 3 คน พร้อมด้วยคุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว Admin เพจ Thai Navy ที่อยู่เบื้องหลังภารกิจ มาเป็นวิทยากรเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>