พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นการส่งใบคะแนนกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนที่มีคะแนนการสอบสูงสุดของแต่ละวิชา ในแต่ละห้องเรียน และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ส่งใบคะแนนให้ผู้บังคับการ

คลิกเพื่อชมภาพ >>