พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถาม
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลให้นักเรียน ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ซึ่งการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 เอ 2 เมื่อ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

          วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม คือ ทีมระดับประถมศึกษาตอนปลาย และทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขัน
ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          ได้คะแนน 63 จาก 120 คะแนน
ทีมระดับประถมศึกษาตอนปลาย
          ได้คะแนน 64 จาก 80 คะแนน
          ได้รับรางวัล ที่ 1 ระดับจังหวัด และผ่านเข้าไปแข่งขันต่อ
          ในรอบที่ 2 ระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
 
1. ด.ช.กษิดิส  หวังวณิชชากร ป.6/1 คณะสนามจันทร์
2. ด.ช.ปพน  พงศ์อมรรัตน์ ป.6/1 คณะนันทอุทยาน
3. ด.ช.วริศชัย  อินทร์กรุงเก่า ป.6/6 คณะนันทอุทยาน

คลิกเพื่อชมภาพ >>