กิจกรรมวันพบครูของลูก

          เมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 วชิราวุธวิทยาลัยโดยศูนย์แนะแนวได้ประสานงานจัดกิจกรรม วันพบครูของลูก สำหรับผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนรายวิชา และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการเรียน และพฤติกรรมการเรียนรายวิชา

คลิกเพื่อชมภาพ >>