พิธีแต่งตั้งหัวหน้าคณะเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานพิธีแต่งตั้งหัวหน้าคณะเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

          นักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าคณะ ดังนี้

คณะพญาไท  
1. นายพรภวิษย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล ม.6/3
2. นายชนุตร์ อะคิม ชมิท ม.5/5
3. นายจิรภัทร สุขอาษา ม.5/1
   
คณะจงรักภักดี  
1. นายดรากร สว่างจิตต์ ม.5/2
2. นายนาคร จินาวรกุล ม.5/2
   
คณะศักดิ์ศรีมงคล  
1. นายวริทธิ์ วนาปราการ ม.6/2
2. นายสุกฤษฎิ์ เมธากุลชาติ ม.6/5
   
   
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>