| ปีการศึกษา 2561 | 2562 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     โรงเรียน
       
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
ศึกษาดูงาน
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
3 มิ.ย. 62: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 6 มิ.ย. 62: นักเรียนรับเกียรติบัตรของมูลนิธิ Himalayan Community Foundation
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 6 มิ.ย. 62: การแข่งขัน Southeast Asian Pipe Band Championships 2019
6 มิ.ย. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย 10 มิ.ย. 62: พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ระดับดีขึ้นไป
13 มิ.ย. 62: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2562 29 มิ.ย. 62: กิจกรรมเชื่อสัมพันธ์ วชิราวุธฯ - จิตรลดา
3 ก.ค. 62: พิธีพระราชทานางวัลสมเด็จฟ้าเพชรรัตน และประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 4 ก.ค. 62: พิธีขอขมา ผู้บังคับการ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนที่จะบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
8 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบกล้องจุลทรรศน์จาก Out-Sourcing Inc. Japan 8 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบของที่ระลึกจากนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ไปซ้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
9 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบ bronze award และเกียรติบัตรจากนักเรียนที่ร่วมงาน Malay College Youth Development Summit 2019 9 ก.ค. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
24 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบรางวัลจากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ 24 ก.ค. 62: สำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณวชิราวุธวิทยาลัย
25 ก.ค. 62: โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน 25 ก.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงาน Global Inclusive Leadership Program 2019
26 ก.ค. 62: พิธีเปิดงาน Global Inclusive STEM + Leadership Week Thailand 2019 28 ก.ค. 62: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล 7 คน แห่งประเทศไทย 31 ก.ค.-7 ส.ค. 62: Workshop: Experience the cultures of countries and make full use it at business
3 ส.ค. 62: นิทรรศการโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019 4 ส.ค. 62: พิธีปิดงาน Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019
4 ส.ค. 62: พิธีปิด Global Inclusive Leadership 2019 STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 6 ส.ค. 62: พิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ์
12 ส.ค. 62: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 13 ส.ค. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยา
20 ส.ค. 62: พิธีลงนามสัญญาของนักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ปีการศึกษา 2563 30 ส.ค. 62: พิธีแต่งตั้งหัวหน้านักเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 62: พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562 2 ก.ย. 62: การฟังบรรยาย เรื่อง การปรับตัว ปรับความคิด ก่อนที่จะถูก Disrupt
9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ 9 ก.ย. 62: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
12 ก.ย. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย 13 ก.ย. 62: นักกีฬารักบี้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศประเทศไทยแก่ผู้บังคับการ
21 ก.ย. 62: พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์วชิราวุธวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2561 17 ก.ย. 62: พิธีลงนาม MOU "โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์"
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562 20 ก.ย. 62: พิธีมอบเหรียญรางวัลฯ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลฯ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 48
26 ก.ย. 62: วชิราวุธวิทยาลัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี    
       
     ภายนอกโรงเรียน
3 เม.ย. - 9 พ.ค. 62: โครงการ Thai - USA Cultural Exchange 2019 22 เม.ย.- 3 พ.ค. 62: โครงการ Community Service in Nepal 2019
10 พ.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา 23 พ.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 62: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 16 มิ.ย. 62: พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้อยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
17-26 มิ.ย. 62: คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ 22-25 มิ.ย. 62: วชิราวุธฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
22-28 มิ.ย. 62: Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate 2 ก.ค. 62: พิธีลงนามบันทึกข้อความว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น
6 ก.ค. 62: พิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 10 ก.ค. 62: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562
20 ก.ค. 62: กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 62: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ก.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 62: วชิราวุธฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการ การลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ
12 ส.ค. 62: พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 14 ส.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ุ่นอายุ 10 ปี : Samakkee Youth Cup Football for MOM
22 ส.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต 15 ก.ย. 62: โครงการ Art 4 Worth
22 ก.ย. 62: โครงการ Art 4 Worth 1 ต.ค. 62: พิธีผู้บริหารวชิราวุธฯ เยี่ยมชม บริษัท LINE ประเทศไทย
       
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
7 พ.ค. 62: โครงการอบรม เรื่อง สะเต็มศึกษา 8 - 9 พ.ค. 62: โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน (PLC) และโครงการัดการเรียนกรสอน Active Learning
14 พ.ค. 62: โครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 15 - 16 พ.ค. 62: โครงการครูแกนนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
18 ก.ค. 62: การอบรม "การออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 Steps" 19 ก.ค. 62: ประชุม "Level Meeting ระดับช่วงชั้น และ School Meeting"
30 ส.ค. 62: พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2562 9 ก.ย. 62: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
       
       
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
22-28 มิ.ย. 62: Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate    
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562    
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
22-28 มิ.ย. 62: Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate    
       
     หมวดสังคมศึกษา
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
       
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 62: การแข่งขัน PIM Robotics Playground 2019    
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
22 พ.ค. 62: กิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง" 5 มิ.ย. 62: กิจกรรมแนะแนว "เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS 63"
28 มิ.ย. 62: รประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 ก.ค. 62: แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่อง How to get into Top US Universities
16 ส.ค. 62: การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4-ป.6 เรื่อง ทักษะการพัฒนา Executive Function ในเด็กและวัยรุ่น    
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
6 มิ.ย. 62: การแข่งขัน Southeast Asian Pipe Band Championships 2019    
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
20 ก.ย. 62: พิธีมอบเหรียญรางวัลฯ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลฯ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 48    
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 11 ก.ค. 62: พิธีรับพระราชทานเสื้อสำหรับแข่งขันรักบี้ประเพณี ณ ประเทศมาเลเซีย
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     ฟุตบอล
16 ก.ค. 62: แข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รายการ Nonthaburi Mini Youth League 2019 14 ส.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ุ่นอายุ 10 ปี : Samakkee Youth Cup Football for MOM
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
30 ก.ค. 62: ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล 7 คน แห่งประเทศไทย 9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ
13 ก.ย. 62: นักกีฬารักบี้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศประเทศไทยแก่ผู้บังคับการ    
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
27 พ.ค. 62: Junior Sqaush Tournament TSRA Sponsored: Just Lucky Co. Ltd. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 9 ก.ย. 62: นักกีฬาสควอชและนักกีฬารักบี้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแด่ท่านผู้บังคับการ
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 มิ.ย. 62: แก้วกลางกรุง: นิทรรศการภาพและเปิดตัวหนังสือนกในวชิราวุธฯ    
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรมครอสเวิร์ด
       
       
     ชมรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์
       
       
     ชมรมเทควันโด
       
       
     ชมรมยุวมัคคุเทศก์
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
     ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และโรบอตคลับ
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
20-21 ก.ค. 62: การแข่งขันโครงการ'ถาปัด Indy Creativity Workshop'62: Domino Challenge Season 3    
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
  ปีการศึกษา 2562:    
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 62: พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 28 ก.ค. 62: วชิราวุธฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการ การลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
11 มิ.ย. 62: "กว่าจะเป็น...มัทนะพาธา" 21-23 มิ.ย. 62: การแสดงละครเวที MADANABADHA
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE