• การรับสมัคร (สมัครได้ ๒ ช่องทาง คือ ทางคิวอาร์โค้ด หรือ ผ่านทางลิงค์)
  • สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกใบสมัคร
 
  • คลิกลิ้งค์เพื่อกรอกใบสมัคร