รับสมัครบุคลากร 7 ตำแหน่ง
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ครูหมวดศิลปศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการแสดงโขน
  การแข่งขัน "กล้าท้าลม Domino Challenge 2017"
  การแข่งขัน "WRG Thailand Championship 2017"
  พิธีขอขมาของนักเรียนที่บรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  คณะนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าพบเอกอัคราชทูตไทยประจำมาเลเซีย
  วงปี่สก็อตฯ ร่วมงานปฐมทัศน์นิทรรศการ 100 ปี สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1
  การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี VI-VC ครั้งที่ 4
  สมาคมไลอ้อนส์ฯ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  สมาคมหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 57
  การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี KYS-VC ครั้งที่ 13
  Module ป.6 : วิถีลุ่มน้ำ จากผืนนา สู่ผืนโลก
  พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมโครงการบริจาคเลือดเพื่อครอบครัว
  โครงการ Thai-USA Student Cultural Exchange 2017
  โครงการ Summer in Nelson ประเทศนิวซีแลนด์ 2559
  โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน 2559
  ครูและนร.เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นฯ รุ่นที่ 2
  การอบรมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
  The Southeast Asian Pipe and Championship 2017
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ฯ (9 มิ.ย. 60)
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 

 

2 ส.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 6

3 ส.ค. 60

ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

4 ส.ค. 60

พิธีส่งใบคะแนน ครั้งที่ 1/2560

9 ส.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 7

12 ส.ค. 60

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันแม่แห่งชาติ)

- พิธีลาสิกขาสามเณร ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร

16 ส.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 8

19 ส.ค. 60

แข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ระหว่างโรงเรียน (รอบคัดเลือก)

21 ส.ค. 60

- แข่งขัน A-Math

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายคณะเด็กใน ครั้งที่ 1 (คณะผู้บังคับการ, คณะดุสิต)

22 ส.ค. 60

- แข่งขัน A-Math

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายคณะเด็กใน ครั้งที่ 1 (คณะจิตรลดา, คณะพญาไท)

23 ส.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 9

24 ส.ค. 60

- แข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ระหว่างโรงเรียน (ชิงชนะเลิศ)

- แข่งขัน A-Math

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายคณะเด็กใน ครั้งที่ 1 (คณะจงรักภักดี, คณะศักดิ์ศรีมงคล)

25 ส.ค. 60

- ม.5 ทัศนศึกษา "กว่าจะเป็นเงินตรา"

- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1-ม.2

26-27 ส.ค. 60

แข่งขันรักบี้ฟตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

30 ส.ค. 60

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 10

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)