การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ปีการศึกษา 2556
  โครงการ CDLS 2013, Modern School, India
  Module ม.2 : มรดกของชาติ
  พิธีวางพวงมาลัยถวายพระบรมฉายาลักษณ์ .7
  นิทรรศการเคลื่อนที่ Energy Mind Award : Energy Center School
  พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2556 ณ วัดเบญจมบพิตร
  วชิราวุธฯ ร่วมรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ วัดบวรนิเวศ
  วชิราวุธฯ ร่วมรับพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศ
  มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ช่วยเหลืองาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ
  การเดินใบคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  พิธีถวายบังคมพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช
  กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับ ร.ร.เครือข่ายฯ
  I.A.Gold : ทดสอบดำน้ำ  ณ  จังหวัดชุมพร
  วชิราวุธฯ ร่วมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2556
  พิธีมอบโล่รางวัลแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน ร.6
  พิธีมอบเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556
  การแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2556
  ทีม Go Green มอบธงสัญลักษณ์ โครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา
  การแสดงละครเวที บทพระราชนิพนธ์ใน ร.6 เรื่อง ล่ามดี
  งานรำลึกพระคุณครูอาวุโส ประจำปี 2556
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
  การอบรมความรู้เกี่ยวกับเพลิงและการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น
  รับสมัครบุคลากร 3 ตำแหน่ง
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 
 
พระราโชวาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5
ป.6 ม.3  
 
[ 12 ธ.ค. 56 ] คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับ : 6 ก.พ. 2555)

Web Design Factory