วชิราวุธฯ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต
  พิธีลงนามสัญญาของนักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ปีการศึกษา 2563
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4-ป.6 เรื่อง ทักษะการพัฒนา Executive Function ในเด็กและวัยรุ่น
  พิธีปิด Global Inclusive Leadership 2019 STEM + Leadership Week China & Thailand 2019
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ุ่นอายุ 10 ปี : Samakkee Youth Cup Football for MOM
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
  Workshop: Experience the cultures of countries and make full use it at business
  พิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ์
  พิธีปิดงาน Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019
  นิทรรศการ Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019
  ผู้บังคับการรับมอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล 7 คน แห่งประเทศไทย
  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วชิราวุธฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการ การลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ
  วชิราวุธฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พิธีเปิดงาน Global Inclusive STEM + Leadership China & Thailand 2019
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
  ผู้บังคับการรับมอบรางวัลจากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ
  วชิราวุธฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงาน Global Inclusive Leadership Program 2019
  สำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณวชิราวุธวิทยาลัย
  แข่งขันโครงการ'ถาปัด Indy Creativity Workshop'62: Domino Challenge Season 3
  กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศผลการแข่งขัน
การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(รอบชิงชนะเลิศ)

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562

 

ระดับประถมศึกษา

ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1
ป.4/2 ป.5/2 ป.6/2
ป.4/3 ป.5/3 ป.6/3
ป.4/4 ป.5/4 ป.6/4
  ป.5/5 ป.6/5
  ป.5/6 ป.6/6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5
ม.1/6 ม.2/6  
ม.1/7    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
  ม.5/6 ม.6/6
 
 
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนสิงหาคม 2562

   
28 ส.ค. 62 - กิจกรรมรักษาดินแดน #9
29 ส.ค. 62 - ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนคณะเด็กใน
30 ส.ค. 62 - พิธีส่งใบคะแนน และแจก ปพ.6
   
 [ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)