รับสมัครบุคลากร 4 ตำแหน่ง
  พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนและรางวัลฯ 2558
  พิธีเปิดนิทรรศการการแสดงผลงาน ด้านออกแบบและเทคโนโลยี 2559
  งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในเครือข่ายฯ ร.6ฯ ครั้งที่ 5
  นร.ทุน King's College เซ็นสัญญารับทุนฯ
  นร.ทุนรักบี้ รายงานตัวและเซ็นสัญญารับทุนฯ
  ผู้บริหารด้านการศึกษา จ.อากิตะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียน
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
  Every Thing is Possible Jamboree Thailand 2016
  วชิราวุธฯ ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการจากเพื่อนเพื่อน้อง ครั้งที่ 5
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7
  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล "ปัญญาสมวาร"
  กิจกรรมทำดี เพื่อพ่อ "Big Cleaning"
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4-ป.6
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3
  I.A.Bronze : ปั่นจักรยานเสือภูเขา
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.6 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย และ พิธีวางพวงมาลา ร.6
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6
  งานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  I.A.Silver : กิจกรรมทางทะเล และศึกษาป่าชายเลน
  I.A.Bronze : เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ
  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  นศท.ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
  ม.5 : เรียนรู้การวาดภาพทิวทัศน์
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2559
  พิธีถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
  พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

กำหนดวันและเวลานัดสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

ผลการแข่งขัน
"กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ"
ปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
ประจำเดือนธันวาคม 2559
 

กิจกรรม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

 

14 ก.พ. 60 แข่งขันกรีฑา
15 ก.พ. 60 - ม.6 สอบวัดความรู้พื้นฐาน
3 กลุ่มสาระ
- ประชุมเตรียมความพร้อม ม.6 สอบ O-NET
-
แข่งขันกรีฑา
16 ก.พ. 60 แข่งขันกรีฑา
17 ก.พ. 60 - งานแข่งขันกรีฑาและนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2559
- พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
2559
- ป.6, ม.3 สอบวัดความรู้พื้นฐาน
3 กลุ่มสาระ
18 ก.พ. 60 ม.6 สอบ O-NET
18-19 ก.พ. 60 - สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่
- นร.ที่กลับจากต่างประเทศเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (กรณีพิเศษ)
19 ก.พ. 60 - ม.6 สอบ O-NET
- งานแสดงดนตรี ปีการศึกษา 2559
"ดนตรีเพื่อพ่อ"
20 ก.พ. 60 ถ่ายรูปนักกีฬาทีมโรงเรียน
21-24 ก.พ. 60 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
21 ก.พ. 60 ถ่ายรูปคณะใน 3 คณะ
(ดุสิต จิตรลดา พญาไท)
22 ก.พ. 60 ถ่ายรูปคณะใน 3 คณะ
(ผู้บังคับการ จงรักภักดี ศักดิ์ศรีมงคล)
23 ก.พ. 60 - ป.4 สอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
- ถ่ายรูปคณะเด็กเล็ก 3 คณะ
24 ก.พ. 60 ปัจฉิมนิเทศ ม.6
24-25 ก.พ. 60 MCKK Premier 7s 2017
The Malay College Kuala Kangsar ประเทศมาเลเซีย
28 ก.พ. 60 - ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
นักเรียนใหม่
- แข่งขันระเบียบแถว คณะใน

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)