แข่งขัน WRO โอลิมปิคหุ่นยนต์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2559
  แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2559
  กองการกีฬาฯ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย
  สช. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  แข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22
  แข่งขันหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะฯ ครั้งที่ 5
  International Rugby Exchange 2016 Japan-Thailand
  มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประจำเดือนกันยายน 2559
 

กิจกรรม
ประจำเดือนตุลาคม 2559

 

 

23 ต.ค. 59

5.30 น. ออกเดินทางไปวางพวงมาลา
ณ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5

26 ต.ค. 59

กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 18

28 ต.ค. 59

- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2559
- ม.4 ทัศนศึกษา "พระปกเกล้าฯ กับ ประชาธิปไตย" ณ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา กรุงเทพฯ

31 ต.ค. 59

- 15.30 น. แข่งขันบาสเกตบอล
ภายใน
- 19.00 น. แข่งขันโต้วาที รอบที่ 1

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)