แข่งขันโครงการ'ถาปัด Indy Creativity Workshop'62: Domino Challenge Season 3
  กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  ประชุม "Level Meeting ระดับช่วงชั้น และ School Meeting"
  อบรม "การออกแบบ และเขียนแผนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วย Co-5 Steps"
  แข่งขันฟุตบอล 7 คน (U10) Nonthaburi Mini Youth League 2019
  แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ How to get into Top US Universities
  พิธีรับพระราชทานเสื้อสำหรับแข่งขันรักบี้ประเพณี ณ ประเทศมาเลเซีย
  พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  ผู้บังคับการรับมอบ bronze award และเกียรติบัตรจากนักเรียน
  ผู้บังคับการรับมอบของที่ระลึกจากนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ไปซ้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
  ผู้บังคับการรับมอบกล้องจุลทรรศน์จาก Out-Sourcing Inc. Japan
  พิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  พิธีขอขมา เพื่อจะบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล
  รางวัลสมเด็จฟ้าเพชรรัตน และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
  รประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  พิธีลงนามบันทึกข้อความว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกับประเทศญี่ปุ่น
  พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
  กิจกรรมเชื่อสัมพันธ์ วชิราวุธฯ - จิตรลดา
  Malay College Youth Development Summit 2019: STEMulate
  วชิราวุธฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
  การแสดงละครเวที MADANABADHA
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

 
 

กิจกรรม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

   
24 ก.ค. 62 - กิจกรรมรักษาดินแดน #4
28 ก.ค. 62 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 ก.ค. 62 - วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 ก.ค. 62 - กิจกรรมรักษาดินแดน #5
   
 [ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

โอวาท
เนื่องในพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)