วชิราวุธฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2556
  วชิราวุธฯ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
  การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2557
  การสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปี 2558
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
  กิจกรรม I.A. ระดับ Bronze: พายเรือคายัค จ.เพชรบุรี
  วชิราวุธฯ ร่วมร้องเพลงประสานเสียง "คืนความสุขประเทศไทย"
  งานเลี้ยงอำลาทีมนักกีฬารักบี้ประเพณี VC-KYS ครั้งที่ 12
  การแข่งขันรักบี้ประเพณี VC-KYS ครั้งที่ 12
  การแสดงคอนเสิร์ต KYS Chamber Orchestra
  งานเลี้ยงอำลาทีมนักกีฬารักบี้ประเพณี VC-MCKK ครั้งที่ 53
  การแข่งขันรักบี้ประเพณี VC-MCKK ครั้งที่ 53
  การอบรมหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2557
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8
  พิธีมอบประกาศนียบัตรเรียนดีและผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3, ม.4 และ ม.5
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7
  พิธีมอบเข็ม I.A.Silver ปีการศึกษา 2556
  พิธีมอบโล่รางวัลด้านวิชาการและด้านกีฬา ปีการศึกษา 2556
  กิจกรรมภาคฤดูร้อนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
  แสดงความยินดีแด่ นายแพทย์ประยุทธ  ศิริวงษ์
  การตัดสินผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันรักบี้ 10 คน
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2557
  โครงการ "กรุงไทย ยุววานิช"
  รับสมัครบุคลากร 3 ตำแหน่ง
  Singapore And Southeast Asian Pipeband Championships 2014
  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Upper St. Clair High School, USA
  โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ Nelson College, NZ
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 
 
ระเบียบวชิราวุธวิทยาลัย
ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2557
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
การตรวจสอบ
ผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
          ผู้ปกครองและนักเรียน ตรวจสอบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ที่เมนู "ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน"
          สำหรับนักเรียนใหม่และนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้สมัครสมาชิกใหม่โดยดำเนินการตามขั้นตอนใน "คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน"
 
รายการสื่อการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2557
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด||| ใบสมัคร  >>
 
สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
วีดิทัศน์การแสดงศิลปะประจำชาติไทย
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ Upper St. Clair High School, USA

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 28 เม.ย. 2557)

Website counter