วชิราวุธฯ ถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี
  กิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง"
  โครงการ Thai - USA Cultural Exchange 2019
  โครงการ Community Service in Nepal 2019
  กิจกรรมพิเศษ Bio Project: โครงการหลวง
  โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม
  วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา
  สัมมนาหลักสูตร ปลุกพังความคิด ปลุกพลังใจ ปลุกพลังในการทำงาน
  พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2562
  การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวความคิด แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการ
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ นักเรียน ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
  กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายฯ
  กิจกรรมค่าย Vajiravudh Robot Camp
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน
และรางวัล ประจำปีการศึกษา 2560
19 กุมภาพันธ์ 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

   
20 พ.ค. 62 นักเรียนเข้าโรงเรียน
(เปิดภาควิสาขบูชา)
   
 [ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 
มูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation
มอบเหรียญโนเบลที่ระลึก 3 เหรียญ
ให้กับวชิราวุธวิทยาลัย

[ คลิกเพื่อชมเพิ่มเติม ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)