พิธีมอบรางวัลทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  Module ม.2 : ช่วงต่อของแม่น้ำสู่มหาสมุทร
  การประกวดบรรเลงเพลงดนตรีไทย "ศรทอง"ฯ รอบชิงชนะเลิศ
  พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2557
  พิธีเปิดห้องมหาธีรราชเจ้า และสัปดาห์ห้องสมุดฯ 2557
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้น ป.6 และ ม.1
  นิทรรศการ "สามขัติยนารี ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย"
  นักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "ศูนย์ข่าวอาเซียน"
  วิถีวชิราวุธ ม.4: มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์
  โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ทางชีววิทยา
  พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน"
  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "สิงห์ จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 18"
  .4 : เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง
  ครูและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
  พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)
ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

กำหนดเวลาและวิธีการชำระค่าเทอม
ภาควิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 

กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2558

 

 

21 มี.ค. 58-
11 เม.ย. 58

: VC Summer Program 2015  ณ The Heights School, Adelaide, Australia

30 มี.ค. 58-
25 เม.ย. 58

: VC Chinese Culture Summer Camp in Guangdong 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

1-3 เม.ย. 58

: ครู 5 คน เข้าฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ BTC

2 เม.ย 2558

: ผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6-8 เม.ย. 58

: ทัศนศึกษา ครู-เจ้าหน้าที่ จ.ระยอง

7 เม.ย. 58

: นักเรียน ป.4-ม.5 ที่ลาออก ขอรับเอกสาร ปพ.1

9 เม.ย. 58-
14 พ.ค. 58

: Thai- USA cultural exchange program

16 เม.ย. 58-
15 พ.ค. 58

: หัวหน้าครูคณะศึกษาดูงานที่ Nelson ประเทศนิวซีแลนด์

17-23 เม.ย. 58

: ครู 5 คน ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ATC

18-29 เม.ย. 58

: ผู้กำกับคณะเยี่ยมโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์

20 เม.ย. 58

: ประกาศผลนักเรียนเข้าแผนการเรียน ม.4

27 เม.ย. 58-
8 พ.ค. 58

: กิจกรรมภาคฤดูร้อนนักเรียนใหม่

29 เม.ย. 58-
1 พ.ค. 58

: นักเรียน ม.4 ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

ตารางรายวิชาที่สอนช่วงเวลาซัมเมอร์
23 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2558

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
วชิราวุธานุสาสน์
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)