รับสมัครบุคลากร
  การแข่งขันกีฬาวันเด็ก ประจำปี 2559
  วิถีวชิราวุธ ม.1: การป้องกันอัคคีภัย
  วชิราวุธฯ ร่วมขบวนพระอิสริยยศ เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.6 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.6 และพิธีวางพวงมาลา ณ สวนลุมพินี
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 ณ วชิราวุธวิทยาลัย
  I.A.Silver: ดำน้ำ-ศึกษาป่าชายเลน จ.ระยอง
  การแข่งขันรักบี้ภายในคณะเด็กใน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  World-Class Schools Edu Fair 2015
  I.A.Bronze: เดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก
  พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2558
  การแข่งขันว่ายน้ำภายในระหว่างงคณะ ปีการศึกษา 2558
  I.A.Bronze: เรียนรู้และฝึกขี่จักรยานเสือภูเขา
  การแข่งขันรักบิ้ 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
  พิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็ม I.A. ปีการศึกษา 2557
  พิธีส่งใบคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  I.A.Gold: เรียนขี่ม้า
  พิธีถวายบังคมพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช
  การแข่งขันรักบี้ภายในคณะเด็กใน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
  พิธีแต่งตั้งหัวหน้าคณะดุสิตและคณะจิตรลดา
  ม.5 ทัศนศึกษา ยุทธภูมิแห่งสงครามยุทธหัตถี จ.สุพรรณบุรี
  MOU : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและวชิราวุธวิทยาลัย
  Modeul ม.2 : ตามรอยศาสตร์พระราชา (วิถีแห่งความพอเพียง)
  งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์
  แสดงความยินดีกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  I.A.Gold-กิจกรรมดำน้ำ : ทดสอบการดำน้ำ  ณ จังหวัดชุมพร
  I.A.Gold-กิจกรรมดำน้ำ: เรียนรู้ทฤษฎีการดำน้ำและฝึกปฏิบัติ
  การแข่งขันรักบี้ภายในคณะเด็กใน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  I.A.Bronze: เดินป่า ล่องแก่งเรือยาง ณ จังหวัดปราจีนบุรี
  การแข่งขันบาสเกตบอลภายในระหว่างคณะเด็กเล็ก 2558
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก
นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่ออาคารอเนกประสงค์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
ประจำเดือนธันวาคม 2558
 

 

กิจกรรม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

 

5 ก.พ. 59 แข่งขันระเบียบแถว เด็กเล็ก
6 ก.พ. 59 - ม.6 สอบ O-NET
-
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กเล็ก
7 ก.พ. 59 - ม.6 สอบ O-NET
-
คอนเสิร์ตวงจุลดุริยางค์
8-11 ก.พ. 59 แข่งขันกรีฑา
12 ก.พ. 59 ประชุมผู้ปกครอง และนร. ป.6, ม.1
13-14 ก.พ. 59 สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่
15 ก.พ. 59 ถ่ายรูปคณะเด็กเล็ก 3 คณะ
16 ก.พ. 59 ถ่ายรูปคณะเด็กใน 3 คณะ
คณะดุสิต คณะจิตรลดา คณะพญาไท
17 ก.พ. 59 - ซ้อมงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ครั้งที่ 1
- ถ่ายรูปคณะเด็กใน 3 คณะ
คณะผู้บงคับการ คณะจงรักภักดี
คณะศักดิ์ศรีมงคล
18 ก.พ. 59 ซ้อมงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ครั้งที่ 2
19 ก.พ. 59 ซ้อมงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ครั้งที่ 3
20 ก.พ. 59 - นักเรียนที่กลับจากต่างประเทศเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
- ซ้อมใหญ่งานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล
22 ก.พ. 59 งานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ปีการศึกษา 2557
23 ก.พ. 59 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่
24-26 ก.พ. 59 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
26 ก.พ. 59 พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6
27 ก.พ. 59 - ม.3 สอบ O-NET
-
ทดสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนใหม่
- ทดสอบความพร้อมทางร่างกายนักเรียนใหม่
28 ก.พ. 59 - ม.6 สอบ O-NET
-
ม.3 สอบ O-NET

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

กำหนดการสมัคร/สอบ เพื่อ Admission
สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ >>
 
 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)