รับสมัครบุคลากรใหม่ 6 ตำแหน่ง
  การอบรมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
  The Southeast Asian Pipe and Championship 2017
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ฯ (9 มิ.ย. 60)
  นักเรียนเก่าฯ ร่น 72 มอบหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับผู้เริ่มศึกษา
  ชมรมพิพิธทัศนา: ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
  การประชุมแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.นวมินทราธิราช กับ วชิราวุธฯ
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7
  พิธีส่งใบคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ฯ
  พิธีมอบเข็มพระมหามงกุฎก่นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
  การอบรมเรื่อง ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
  การอบรมพัฒนาด้านกำกับคณะ ปีการศึกษา 2560
  ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี เยี่ยมชมหอประวัติ
  พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน 2560
  การฝึกอบรมหลักสูตรบุคลการทางการลูกเสือระดับผู้นำ
  นักเรียนได้รับรางวัล Honda Super Idea contest 2016
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรม
ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 

 

19 มิ.ย. 60 - แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นใหญ่ 2 คู่) รอบคัดเลือก
- แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นเล็ก 2 คู่) รอบคัดเลือก 
20 มิ.ย. 60 - แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นกลาง 2 คู่) รอบคัดเลือก 
21 มิ.ย. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1-3
22 มิ.ย. 60 - สอบข้อเขียนบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ภายใน) ทุกระดับชั้น
- แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นใหญ่ 2 คู่) รอบคัดเลือก
- แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นเล็ก 2 คู่) รอบคัดเลือก
23 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3
26 มิ.ย. 60 - แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นกลาง 2 คู่) รอบคัดเลือก
27 มิ.ย. 60 - แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นใหญ่ 2 คู่) รอบคัดเลือก
- แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นเล็ก 2 คู่) รอบคัดเลือก 
28 มิ.ย. 60 กิจกรรมรักษาดินแดน ครั้งที่ 1
29 มิ.ย. 60 สอบสัมภาษณ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ภายใน) ทุกระดับชั้น
30 มิ.ย. 60 แข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายใน (รุ่นกลาง และ รุ่นเล็ก  2 คู่)
รอบชิงชนะเลิศ

 

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)