พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  กิจกรรม I.A.Gold : ทดสอบดำน้ำ
  สมาคมถ่ายรูป : เรียนรู้การถ่ายภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  แข่งขัน WRO โอลิมปิคหุ่นยนต์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2559
  แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2559
  กองการกีฬาฯ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย
  สช. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  แข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22
  แข่งขันหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะฯ ครั้งที่ 5
  International Rugby Exchange 2016 Japan-Thailand
  มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
ประจำเดือนตุลาคม 2559
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

กิจกรรม
ประจำเดือนธันวาคม 2559

 

 

1 ธ.ค. 59

สัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา รอบคัดเลือก

6 ธ.ค. 59

แข่งขัน 180 IQ ม.ต้น และ ม.ปลาย

7 ธ.ค. 59

- ม.6 สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2550

- ซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ครั้งที่ 1

8 ธ.ค. 59

- แข่งขัน Spelling Bee ระดับประถม

- แข่งขัน VC Bowl ม.ต้น และ ม.ปลาย

10 ธ.ค. 59

วางพานพุ่ม ณ บริเวณหน้ารัฐสภา

13 ธ.ค. 59

- แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม และ ม.ต้น

14 ธ.ค. 59

ซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ ครั้งที่ 2

15 ธ.ค. 59

- แข่งขันทางวิชาการ หมวดภาษาไทย ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย

16 ธ.ค. 59

- แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม และ ม.ปลาย

19 ธ.ค. 59

- ม.6 สายวิทย์ ศึกษาเทคนิคการผสมพันธุ์เทียมสัตว์ ที่กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย คณะเด็กใน ครั้งที่ 2/2559 (คณะดุสิต คณะจิตรลดา)

20 ธ.ค. 59

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย คณะเด็กใน ครั้งที่ 2/2559 (คณะผู้บังคับการ คณะพญาไท)

21 ธ.ค. 59

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
22 ธ.ค. 59 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย คณะเด็กใน ครั้งที่ 2/2559 (คณะจงรักภักดี คณะศักดิ์ศรีมงคล)
23, 26, 27,
28 ธ.ค. 59
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
29 ธ.ค. 59 - ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
- ทำบุญถวายสังฆทาน ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
  - ปิดภาคปวารณา

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)