รับสมัครบุคลากร 6 ตำแหน่ง
  วชิราวุธฯ ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการจากเพื่อนเพื่อน้อง ครั้งที่ 5
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7
  พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล "ปัญญาสมวาร"
  กิจกรรมทำดี เพื่อพ่อ "Big Cleaning"
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4-ป.6
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3
  I.A.Bronze : ปั่นจักรยานเสือภูเขา
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.6 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย และ พิธีวางพวงมาลา ร.6
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6
  งานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  I.A.Silver : กิจกรรมทางทะเล และศึกษาป่าชายเลน
  I.A.Bronze : เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ
  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  นศท.ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
  ม.5 : เรียนรู้การวาดภาพทิวทัศน์
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2559
  พิธีถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
  พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
   

ข่าวย้อนหลัง >>

 

 

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>
 

กิจกรรม
ประจำเดือนมกราคม 2560

 

 

3 ม.ค. 60 เปิดภาคมาฆบูชา
5 มค. 60 ม.1 ทัศนศึกษา "ท่องแดนแคว้น
ทวารวดี" จ.นครปฐม
7 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ
7-8 ม.ค. 60 การแข่งขันว่ายน้ำภายในระหว่างคณะ
13 ม.ค. 60 ประชุม ม.3 เรื่องการเลือก
แผนการเรียน ชั้น ม.4
13-16 ม.ค. 60 ม.5 สายวิทย์ เปิดโลกกว้างแห่ง
การเรียนรู้ทางชีววิทยา จ.ชัยภูมิ
17 ม.ค. 60 ป.4 ทัศนศึกษา เรียนรู้เรื่องราว
ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ
17-27 ม.ค. 60 งานสัปดาห์ห้องสมุด

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

 
ประจำเดือนตุลาคม 2559

 

วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง >>

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)