Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET)
เพื่อผลิตเป็นผ้าห่มให้ชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) จำนวน 1,000 ขวด เพื่อผลิตเป็นผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวตามชุมชน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโครงการ "โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว" ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาสามแยกพิชัย กรุงเทพมหานคร โดยวชิราวุธวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการยกระดับองค์กรสู่ Sustainable VC ซึ่งมุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่ Zero-Waste School เพื่อการบริหารจัดการพลาสติกภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านจิตสาธารณะ ความมีน้ำใจ การมีส่วนร่วมในสังคม สร้างความตระหนักรู้ สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมต่อไป