Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 98
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 98 โดยมีพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศล ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร