Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดอบรมกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียน (Train The Trainer)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |