Vajiravudh News

 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน รายการ Foremost Basketball 2024
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

 

          ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งทีมนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 2 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน รายการ Foremost Basketball 2024 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน โดยผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม A ได้อันดับที่ 3 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร