Vajiravudh News

 

การแข่งขันฟุตบอลบางบัวทองเอฟซี 5 ภาค คัพ 2023
รุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี
ณ สนามฟุตบอล 5 ภาค อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลบางบัวทองเอฟซี 5 ภาค คัพ 2023 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ และมีน้ำใจนักกีฬา โดยรุ่นอายุ 12 ปี มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม ได้แก่ ลาดหลุมแก้ว BBTFC แสงอรุณ KK academy KK ไทรน้อย และ VC academy ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบแบ่งสาย 2 สาย โดยวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรุ่นอายุ 14 ปี มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ KK ไทรน้อย KTB สิงห์ปทุม และ VC academy โดยเป็นการแข่งขันพบกันทุกทีม ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ สนามฟุตบอล 5 ภาค อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี